Giftemål

Giftemål eller ekteskap er et nesten universelt omfattende begrep. Det er kun meget få folkeslag som mangler denne sentrale hjørnesten som er med på å sikre at samfunnet består. Derfor er det ikke så rart at nettopp ekteskapets inngåelse dels er omkranset av samfunnets regler og retningslinjer og dels mange symbolrelaterte festelementer.

brudepar

brudepar

Nettopp disse elementene utgjør også essensen i de fleste norske tradisjoner. I dag behøver et brudepar og deres respektive familier ikke lengre å anskaffe vitner på at de er gift. Denne side av saken blir i dag sørget for av myndighetene i og med at de registrerer ekteskapet. Det har ikke alltid vært slik. Det var først da man begynte å skrive ned den slags opplysninger i kirkebøkene at vitnenes betydning ble endret. Inntil da var det nødvendig å ha vitner på at man var gift.

Ordet bryllup kommer av brudelaup, eller bryllup

Ordet bryllup kommer av brudelaup, eller bryllup

Ordet bryllup kommer av brudelaup, eller bryllup, som det het på oldnordisk. Selve brudeløpet utgjorde den viktigste del av festen og var kjøreturen fra brudens hjem til kirken. Det hadde den funksjon av å skulle vise alle som bodde i sognet at ekteskapet nå var en realitet. I 1683 overtok lysningen i kirken en del av denne funksjon, men i dag klarer myndighetene dette ved hjelp av moderne edb-registre.

bruden

bruden

Et annet viktig formål med festen var å verne det unge par mot onde makter. Det onde var særlig farlig i forbindelse med de overgangene man skulle igjennom i løpet av et langt liv. Et bryllup utgjorde nok den største overgang i livet: overgangen fra ugift til gift og for brudens vedkommende dessuten den forandring det innebar å bli medlem av en ny familie. Dessuten var det meget viktig at ekteskapet ble velsignet med barn for å sikre slektens fremtid. Av den grunn gikk en del av ritualene ved bryllupet ut på å sikre fruktbarheten.

brudens

I tidens løp er skikkenes opprinnelige betydning gått i glemmeboken. Vi gjør fortsatt mange av tingene, fordi det har blitt en tradisjon, men mange vet ikke hvorfor vi faktisk gjør dem. I den følgende artikkelen kan du lese om hvorfor vi gjør det vi gjør.