Vejen mod ægteskabet

Frieriet

Første steget mot ekteskap er frieriet. Fra gammelt av har mannen gått ned på kne og ydmykt bedt om sin utkåredes hånd. Hun kunne gi ham hansken, det vil si avslå, eller komme med et jublende ja. Fremdeles regnes dette som toppen av romantisk frieri, og fremdeles er det mest vanlig at han frir. Ifølge tidligere tiders overtro var det kun på skuddårsdagen 29. februar at kvinnene hadde “lov” til å fri, og siden det var fire år til neste gang, gjaldt det med andre ord å kjenne sin besøkelsestid hvis man hadde et ekstra godt øye til en eller annen!. I dag kommer mange samboende par i fellesskap frem til at de ønsker å gifte seg, uten at de i ettertid kan si hvem som egentlig spurte, det vil si fridde. Noen legger imidlertid vekt på å gjøre dette til en minnerik stund med en helt spesiell ramme rundt. 

Frieriet

Forlovelsen

Før forlovet “alle” seg før vielsen og det i god tid, fordi man skulle samle utstyr til sitt nye hjem. Den kommende bruden satte sin ære i å ha utstyrskisten full av sengetøy, håndklær, duker og annet tøy. Alt håndsydd og brodert. Den gang hadde forlovelsen også en juridisk side. Når man forlovet seg, bandt partene seg til et omfattende avtaleverk omkring medgift. Forloverne stod som garantister for at det ikke var noe som hindret paret i å gifte seg. Forlovelsen ble ansett som viktigere enn selve vielsen i kirken. I flere år ble forlovelser sett på som litt gammeldags, men nå ser det ut til at denne trenden har snudd igjen. Stadig flere ønsker å forlove seg for å vise omverdenen at de mener “alvor” med forholdet.

Har i planer om at holde et udendørs bryllup?

Forlovelsen

Ringene

Forlovelsesringer er det eldgamle symbolet på kjærlighet. Ringenes ubrutte sirkel skal være et bilde på evigheten. Helt siden oldtiden har forelskede par utvekslet ringer. Gullringer ble etter hvert foretrukket fordi man forestilte seg at dette metallet var knyttet til solen, hjertet og ilden.

Brudebuketten

Mannen skal kjøpe brudebuketten, mens bruden står for knapphullsblomsten til brudgom og forlover. De færreste bruder tør overlate hele ansvaret for buketten til sin tilkommende. Et par kraftige hint om fargevalg og stil synes ofte på sin plass – buketten skal jo harmonere med kjolen. Brudebuketten er forresten en av de bryllupseffektene det er knyttet mest overtro til. Om så bare en av blomstene visner før bruden er kommet ut av kirken, betyr det ulykke for brudeparet. Og husk at buketten ikke skal settes i vann, det betyr nemlig at paret får et kort ekteskap. 

Brudebuketten

Forloverne

Bruden og brudgommen velger hver sin forlover. De velger som regel sine beste venner til denne ærefulle oppgaven. Opprinnelig var forloverne bryllupsvitner, men i dag har de ingen juridisk betydning utover å bekrefte brudeparets egenerklæring og med dette bevitne at let ikke foreligger noe hinder for ekteskapsinngåelse. Begge forloverne må vaere myndige. De pleier å ta initiativ til utdrikningslaget for bruden og et for brudgummen. Brudgommens forlover kjører ofte brudgommen til kirken. I kirken hjelper brudens forlover til med sløret og holder brudebuketten mens paret er oppe ved alteret. Brudgommens forlover vare på ringene. De to forloverne skal også holde hver sin lille tale under middagen eller ha diktet en sang.

Se flotte billeder fra Gl. Avernæs bryllup

Utdrikkingslaget

I gamle dager ble utdrikkingslaget holdt kvelden før vielsen. Hensikten var å sikre ekteparets lykke ved å skremme gjestene i utdrikkingslaget ut av sine hjem. Deretter gikk man ut og tok et glass vin sammen. I dag holdes utdrikkingslaget minst én uke i forkant av den store bryllupsfesten. De to lagene planlegges i hemmelighet av forloverne. I brudens utdrikkingslag er det kun jenter, i brudgommens kun menn. Brudefolket “kidnappes” av forloverne med følge og ekteparet in spe må finne seg i å holde ut alle mulige prøvelser eller “dumme” seg ut offentlig. Tanken er at bruden og brudgommen skal skeie ut skikkelig for siste gang ør de smis i hymnens lenker. 

Ektenskapsloven

Dersom paret eller en av dem er under atten år, må de ha tillatelse fra foreldre eller verge samt fra Fylkesmannen for å kunne gifte seg. Brudeparet må ikke være i nær slekt med hverandre, det vil si søsken, foreldre og barn eller besteforeldre og barnebarn. Det er imidlertid ingenting i veien for at kusine og fetter kan inngå ekteskap etter ekteskapsloven. 

Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Tid for borgerlig vielse avtales først når papirene for prøving av ekteskapsvilkårene er levert inn og funnet i orden. Skjemaene er de samme som ved kirkebryllup. Forloverne fyller ut en bekreftelse på at opplysningene er korrekte. Papirene kan leveres fire måneder før seremonien og bør senest leveres to uker i forkant. Dersom bruden eller brudgommen ikke behersker norsk eller engelsk er det opp til brudeparet selv å skaffe en kvalifisert tolk. 

Flotte billeder fra et Haraldskær bryllup

Sereminien på Tingshuset

Paret og to vitner, vanligvis forloverne, venter på å bli vist inn på seremonirommet. Paret må være forberedt på å legitimere seg på forespørsel, og man må derfor huske å ta med seg legitimasjonspapirer. Selve seremonien tar vanligvis ti minutter. Den foregår ved at dommeren eller en annen vigselsperson leser teksten for borgerlig vielse. Seremonien er fastsatt ved kongelig resolusjon av 19. januar 1996. Brudeparet og forloverne står når vigselspersonen leser formularet for den borgerlige vielsen. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Så undertegnes vigselsprotokollen av paret, vitnene og vigselspersonen. Noen par ønsker å gjøre seremonien mer stemningsfull, kanskje ved at vigselspersonen knytter noen personlige kommentarer til teksten. Man kan også be om å få legge inn litt musikk eller diktlesning. Som regel er dette helt i orden, dersom det er tid til dette eller man har inngått avtale om det på forhånd. Ektepar som gifter seg borgerlig, kan be om forbønn i kirken senere.

Vielse i utlandet

Vielse i utlandet

Mange ønsker ikke et stort brvlluo og foretrekker å gifte seg i stillhet utenlands. Vær oppmerksom på at ikke alle ambassader foretar vielser. Er dere i tvil, kan dere sjekke dette ved å forhøre dere i Utenriksdepartementet eller Barne- og familiedepartementet. De norske ambassadene i Paris og Roma smir imidlertid par i hymnens lenker på løpende bånd! Disse to metropolene er i skuddet når nordmenn ønsker å gifte seg utenlands, så her må man være svært tidlig ute med bestilling. Hvis den ene av brudefolkene ikke er norsk statsborger, kan vielsen dessverre ikke foregå på en norsk ambassade i det landet bruden eller brudgommen kommer fra. Dersom dere ønsker å gifte dere i utlandet, må dere på forhånd sørge for å bringe de nødvendige skjemaer i orden i samråd med byfogd eller sorenskriver. Disse oversendes til de respektive ambassader. Utenlandsbryllup kan arrangeres både ved ambassader, generalkonsulater og sjømannskirker. I noen land må begge være norske statsborgere, i andre må en av partene være norsk.

Seremonien på ambassaden

En diplomat eller en ambassadesekretær pleier å forrette vielser: Vi leser opp en fin tekst om ekteskap og samliv, forteller sekretæren ved den norske ambassaden i Stockholm oss. Eventuelle tillegg som dikt, musikk eller lignende må avtales på forhånd.

Kirkebryllup

Man må ringe presten i god tid for å bestille kirkebryllup. Presten hjelper til med de forberedelsene som har med den kirkelige vielsen å gjøre. Det er paret gifter seg i den kirken bruden sogner til. Det kommende brudeparet må fylle ut en såkalt Egenerklæring for prøving av ekteskapsvilkårene. Forloverne bekrefter at opplysningene er korrekte. Disse skjemaene får man ved å henvende seg til prestekontoret. Etter at skjemaene er ferdig utfylt, leveres de tilbake til prestekontoret. Før den kirkelige vielsen har presten en samtale med paret. Presten og brudeparet møtes også på forhånd r å gjennomgå vielsesritualet. Presten må få beskjed om det skal byttes ringer. Man har lov til å be om en generalprøve. Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av presten som skal forrette og det musikalske stoffet av organisten. Prester i Den norske kirke har rett til å nekte å vie brudefolkene dersom en av dem ikke tilhører Kirken. Presten har også anledning til å nekte å vie fraskilte, dersom tidligere ektefelle er i live. Praksisen her er forskjellig.

Er du en af dem der synes bryllup i en lade lyder romantisk?

Kirkebryllupet

Kirken skal pyntes dagen før eller på ller på selve dagen. Kirketjeneren står til tjeneste med utsmykking av kirken, men som regel er det brudeparets venner eller familie som – etter avtale med kirkevergen – sørger for dekoreringen. Dersom flere par gifter seg i kirken samme dag, blir man enige om hva man skal pynte med, Og så deler man på regningen. Når det gjelder salmene som skal synges i kirken, er det mange som på forhånd trykker opp tekstene i et lite hefte som deles ut til gjestene i kirken. På omslaget står brudens og brudgommens navn og bryllupsdato og årstall. Mange pynter forsiden med barndomsbilder av hovedpersonene. De mest brukte salmene er “A leva det er å elska”, “Kiærlighet fra Gud”, “Kiærlighet er lysets edelsten” og “Til kjærleik Gud oss skapte”. Ofte har brudeparets venner eller familie pønsket ut et overraskende musikkinnslag i tillegg til de som står oppført i heftet. Dette har de selvfølgelig klarert med presten. Musikkinnslaget er gjerne kjærlighetsvise eller en kjærlighetsballade de vet paret setter pris på. 

Kirkebryllup

Den store dag

Brudgommens forlover pynter brudebilen og kjører brudgommen til kirken. Han skal også ta vare på ringene hvis aret har bestemt seg for å sette ringene på under vielsesseremonien. Brudens forover er sammen med bruden og hjelper henne med påkledning. Bruden skal ha på seg noe lånt og noe nytt. Hun må ikke ha sydd brudekjolen selvfor like mange sting som hun har sydd på kjolen kommer hun til å felle i ekteskapet. Brudens forlover drar i forveien til kirken. Hun venter på bruden oppe ved alteret samnen med brudgommens forlover og brudgommens mor. Alle gjestene ankommer i god tid før vielsen skal begynne. Mens brudgommens slekt setter seg på høyre side i kirken, sitter brudens slekt på venstre. 

Bruden ankommer

Bruden skal ankomme kirken presis, sammen med den som skal følge henne. Vånligvis er dette faren, men det kan også være brudgommen selv eller en mannlig slektning. Skikken med at far er eller en annen mannlig slektning fører bruden opp kirkegulvet, er en etterlevning fra den gang en far “ga bort ” sin datter. Noen bruder foretrekker å gå alene opp kirkegulvet, andre vil ha mange brudepiker og brudesvenner i følget sitt. Vel oppe ved alteret setter bruden og personen som har ført henne opp, seg på stolene på venstre side. Først når bruden har satt seg, setter gjestene seg.

Dygtig fotograf fotograferer Borre Knob bryllup

Bruden ankommer

I kirken 

Mange par er redde for å gjøre noe galt under seremonien i kirken. Man har lov til å spørre presten om det passer med en generalprøve. Hvis det ikke er tid til det, kan man sørge for å overvære en annen vielse før sin egen. Under samtalen med presten kan man også komme inn på det seremonielle. Når bruden har satt seg, synges det en salme. Deretter leser presten inngangsordene og Guds ord om ekteskapet. Så går brudeparet frem til alterringen og presten spør om de vil ha hverandre til ektefolk. Etter å ha gitt hverandre ringene, setter ekteparet seg ved siden av hverandre. Det følger en ny salme før skriftlesning. Presten holder tale om et av skriftordene eller en annen passende tekst. Så er det forbønn for ekteparet, som kneler på alterringen. Ekteparet setter seg på sine plasser. Alle synger avslutningssalmen og presten leser velsignelsen. Ekteparet går sammen ut av kirken til orgelmusikk.

LÆs også:

URLImagesLast Mod.
https://www.bryllupsfoto.info/02019-10-17 09:14 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/forevigt-dk82015-07-28 15:25 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/bryllup-aarhus302015-07-30 09:25 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/find-en-erfaren-bryllupsfotograf-paa-siden-her22015-10-27 12:41 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/vores-store-dag192017-04-14 16:26 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/forberedelsesbilleder-ja-tak72018-10-07 09:17 +00:00
https://www.bryllupsfoto.info/valg-af-bryllupsfotograf